Sabbath

Digte

Regnbuebroen

Lige inden man når himlen, ligger der et sted der hedder Regnbuebroen. Når et dyr dør,- èt der har været specielt knyttet til èn hernede- vil dyret stoppe ved Regnbuebroen. Der er enge og bakker, hvor alle vore specielle venner kan løbe og lege sammen. Der er masser af vand, mad og solskin og vore venner har det varmt og dejligt.
Alle de dyr der har været syge og gamle, har fået deres helbred og kræfter igen, de der var sårede eller lemlæstede, er hele og stærke igen, ganske som vi husker dem i vores minder om gamle dage. Dyrene er glade og tilfredse, de mangler kun en enkelt lille ting, de savner hver især èn, der betød meget for dem, èn de var nødt til at forlade.
De løber alle sammen og leger sammen som en stor flok – men der kommer en dag, hvor en af dem pludselig stopper op og stirrer mod horisonten. Øjnene er klare og intense og den ivrige lille krop begynder at skælve over det hele.
Pludselig forlader den heldige flokken og flyver over det grønne græs, hurtigere og hurtigere går de små ben.
Du er blevet opdaget, og når du og din specielle ven endelig mødes igen, klynger I jer til hinanden, i glædestrålende genforening, for aldrig at skulle skilles mere. Dine hænder kan igen kærtegne den elskede og du kan endnu en gang se ind i de tillidsfulde øjne, der tilhører dit kæledyr, der så længe har været forsvundet fra dit liv, men aldrig fra dit hjerte.
Så kan I krydse Regnbuebroen sammen…….
(ukendt forfatter)

The Rainbow Bridge


Just this side of heaven is a place called Rainbow Bridge.
When an animal dies that has been especially close to someone here, that pet goes to Rainbow Bridge.
There are meadows and hills for all of our special friends so they can run and play together. There is plenty of food, water and sunshine, and our friends are warm and comfortable.
All the animals who had been ill and old are restored to health and vigour; those who were hurt or maimed are made whole and strong again, just as we remember them in our dreams of days and times gone by.
The animals are happy and content, except for one small thing; they each miss someone very special to them, who had to be left behind.
They all run and play together, but the day comes when one suddenly stops and looks into the distance. His bright eyes are intent; His eager body quivers. Suddenly he begins to run from the group, flying over the green grass, his legs carrying him faster and faster.
You have been spotted, and when you and your special friend finally meet, you cling together in joyous reunion, never to be parted again. The happy kisses rain upon your face; your hands again caress the beloved head, and you look once more into the trusting eyes of your pet, so long gone from your life but never absent from your heart.
Then you cross Rainbow Bridge together....
(Author unknown)
pjuske
Designed by DK NaUnas Maine Coon